1. Trang chủ
 2. Uncategorized
 3. Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Công ty tư vấn môi trường Toàn Mỹ – Đơn vị chuyên tư vấn đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại chuyên nghiệp nhất tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai … Liên hệ 0938 990 848 để được tư vấn miễn phí.

Các hồ sơ môi trường khác :

Thông tư 12/2011/TT-BTNMT quy định rất rõ : các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký với cơ quan chức năng để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Tầm quan trọng của việc đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại :

– Việc đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại giúp các cơ quan quản lý về môi trường nắm bắt được thông tin về doanh nghiệp và quy trình xử lý chất thải nguy hại tại doanh nghiệp đó đảm bảo tuân thủ quy định trong thông tư 12/2011/TT-BTNMT. Nếu có sự cố xảy ra có thể giải quyết trong thời gian ngắn nhất, giảm những tác đọng xấu đến môi trường do chất thải nguy hại mang tới.

– Đó là hồ sơ quan trọng và rất cần thiết cho một doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động liên quan các loại chất thải ví dụ như: dầu nhớt, bóng đèn, mực in, pin ắc quy…. Để làm cơ sở báo cáo lên sở tài nguyên môi trường để kiểm soát được lượng chất của công ty để có biện pháp xử lý hợp lý.

dang-ky-so-chu-nguon-chat-thai-nguy-hai

Đối tượng áp dụng :

Các đối tượng sau cần phải đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại :

 • Các tổ chức cá nhân kinh doanh trên toàn quốc đều hành các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm có phát sinh chất thải
 • Cơ sở đã khởi công và đang trong giai đoạn chuẩn bị hoặc đang trong giai đoạn hoạt động đều cần phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Cơ sở pháp lý :

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014;

– Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại (Điều 12)

Các bước thực hiện :

– Bước 1 : Các tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải nguy hại (Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quản lý chất thải nguy hại) nộp hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải theo quy định tại khoản 1 điều 15 Mục 1 Chương III Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 về quản lý chất thải nguy hại tại Chi cục Bảo vệ môi trường.

– Bước 2 : Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký, Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét tính đầy đủ, hợp lệ và thông báo cho chủ nguồn thải CTNH để sửa đổi, bổ sung nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Sau khi tiếp nhận, chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn.

– Bước 3 : Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày kết thúc việc xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký, Chi cục Bảo vệ môi trường cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại

Toàn Mỹ – Công ty tư vấn môi trường chuyên tư vấn đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại chất lượng nhất.

Hãy gọi tới số Hotline 0938 990 848 để được tư vấn 24/7

 • Dịch vụ tư vấn miễn phí, chu đáo, tận tình
 • Toàn Mỹ đưa ra các phương án thực hiện tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí nhất
 • Đội ngũ nhân viên tư vấn giàu kinh nghiệm
 • Đúng hẹn về thời gian thực hiện hồ sơ
cong-ty-tu-van-moi-truong-toan-my

Hồ sơ cần thiết :

– Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu tại phụ lục 1A, Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập cơ sở, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương.

– Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết BVMT hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án BVMT hoặc bất kỳ giấy tờ về môi trường nào khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

– Bản sao kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc loại * phát sinh tại cơ sở (trừ các mã từ 19 12 01 đến 19 12 04) không vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT để đăng ký là các chất thải thông thường tại Điểm 3.2 của Đơn (nếu không tiến hành lấy mẫu phân tích thì phải đăng ký là CTNH).

– Bản sao báo cáo ĐTM và Giấy xác nhận về việc thực hiện báo cáo ĐTM và yêu cầu của Quyết định phê duyệt, Bản cam kết BVMT hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án BVMT và tất cả các hồ sơ, giấy tờ pháp lý về môi trường liên quan đến việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ việc tự xử lý CTNH (chỉ áp dụng đối với trường hợp có công trình tự xử lý CTNH).

– Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký).

– Bản gốc Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký).

– Số lượng hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại lập 02 (hai) bộ hồ sơ.

– Hồ sơ phải đảm bảo tính pháp lý:

 • Đối vởi tổ chức: do người đại diện theo pháp luật của công ty ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác phải có giấy ủy quyền hợp lệ của người đại diện theo pháp luật của tổ chức/cá nhân.
 • Đối với cá nhân: phải có xác nhận chữ ký tại cấp có thẩm quyền hợp lệ.
 • Đóng dấu giáp lai toàn bộ hồ sơ, các giấy tờ kèm theo đóng dấu treo của đơn vị hoặc ký xác nhận của cá nhân chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh.
 • Hồ sơ đóng thành quyển có danh mục kèm theo.

Công ty tư vấn môi trường Toàn Mỹ – mang đến cho khách hàng phương án tối ưu với mức chi phí hợp lý nhất.

CÔNG TY TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG 

Hotline : 0938 990 848

Email : thicongtoanmy@gmail.com

Website: www.toanmyco.net

Tag:  lap de an moi truong don gianlap de an moi truong chi tietlap bao cao giam sat moi truong dinh ky